Ziek melden als je stevig hoest?

Als je aan je werkgever doorgeeft dat je thuisblijft met verkoudheidsklachten vanwege het RIVM-advies, is dit dan aan te merken als een ziekmelding?

Volgens de rechter wel.

Een werknemer liet zijn werkgever weten dat hij zware hoestklachten en keelpijn had, en zijn vrouw en kinderen koorts en ergere klachten. Hij gaf aan dat het hem, gezien het RIVM-advies, het beste leek om thuis te blijven.

Zijn werkgever probeerde hem na twee weken te bereiken omdat hij wilde dat de werknemer weer aan het werk ging.
De werknemer vroeg om inschakeling van bedrijfsarts omdat hij nog steeds ziek was.

De werkgever vond dat de werknemer na twee weken thuis-quarantaine ongeoorloofd wegbleef en zette het salaris stop.

Onterecht, oordeelde de rechter in kort geding. De melding van de werknemer was een ziekmelding. Bij twijfel aan de ziekmelding had de werkgever de bedrijfsarts in moeten schakelen. Daar heeft de werknemer ook om gevraagd.

Wil je de uitspraak lezen: ECLI:NL:RBROT:2020:5902