Op dit moment zijn collectieve ontslagen aan de orde van de dag. Dit leidt meestal tot het opstellen van een Sociaal Plan. Indien er uiteindelijk geen overeenstemming is bereikt met de betrokken vakbonden over het Sociaal Plan, dan wordt een Sociaal Plan vaak eenzijdig door de werkgever ” vastgesteld”.

Let op want de kantonrechters hebben samen afgesproken dat aan een dergelijk Sociaal Plan geen doorslaggevend gewicht wordt toegekend!

Voor werknemers betekent dit dat zij indien zij het niet eens zijn met de toepassing van het eenzijdig vastgesteld Sociaal Plan, naar de kantonrechter kunnen stappen om hun zaak te bepleiten.

De kantonrechter oordeelt dan alsof er geen Sociaal Plan is en komt zodoende  veelal toe aan toepassing van de kantonrechtersformule.

Of de kantonrechterformule van toepassing is en vooral, met welke correctiefactor, is afhankelijk van vele individuele omstandigheden. Het is echter belangrijk te weten dat je als werknemer niet klakkeloos met een voorstel gebaseerd op zo’n eenzijdig vastgesteld Sociaal Plan hoeft in te stemmen.