Heeft u als werkgever of werknemer een rechtsbijstandverzekering?

Is er sprake van ontslagprocedure bij het UWV?

Is het nodig dat er, bijvoorbeeld wegens disfunctioneren, geprocedeerd gaat worden bij de kantonrechter?

Dan mag u ervoor kiezen om uw zaak door mij te laten behandelen op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar! U bent dus niet meer verplicht uw belangen te laten behartigen door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar. Verzet u daar dan ook tegen en stel gewoon uw eigen vertrouwde juridisch adviseur  voor.

Wat zijn de voordelen: geen wachttijden maar direct persoonlijk contact met een zeer ervaren arbeidsrechtspecialist.