Vakantie in corona tijd

De hoofdregel is: geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer ligt van de werknemer. 

Wijs uw werknemers SCHIFTELIJK op de consequenties die u als werkgever verbindt aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of oranje.

Bijvoorbeeld: 2 weken quarantaine = geen recht op loon (tenzij er thuis wordt gewerkt)
Lock down = vakantiedagen opmaken en daarna onbetaald verlof

De werknemer die er dus bewust voor kiest (en dus een risico neemt) om op vakantie te gaan naar een land met code geel of oranje weet dan wat de consequenties zijn.

Kan werkgever de werknemer verbieden om naar het buitenland te reizen?

Als door het ministerie van Buitenlandse zaken wordt geadviseerd om niet te reizen naar een met corona besmet gebied, dan mag een werkgever van de werknemer verlangen dat hij privé die reis niet maakt. Hoewel een eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag niet zomaar mag worden ingetrokken door de werkgever, mag hij dat wel doen in uitzonderlijke situaties. Oftewel, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. In dit geval kan een werkgever zijn zwaarwegende bedrijfsbelang vinden in zijn belang dat de werknemer niet besmet raakt met alle gevolgen van dien.