Eerste gesprek gratis.
Het is belangrijk dat u en ik het eens zijn over de aanpak van uw zaak, daarom is het kennismakingsgesprek (max. 1 uur) gratis. Voelt u zich goed bij mijn aanpak, dan gaan we verder, anders niet.

Als we na dit gratis kennismakingsgesprek besluiten samen de volgende stappen te zetten dan zijn dit mijn tarieven:

Voor werkgevers geldt een tarief van € 160,- per uur excl. BTW.
Voor werknemers geldt een tarief van € 95,- per uur excl. BTW.

Op al mijn werkzaamheden zijn mijn  Algemene Voorwaarden van toepassing.