Recht op loon tijdens familie-quarantaine?

Kort nadat een werknemer en zijn partner zijn in contact geweest met iemand met griepverschijnselen, meldt de werknemer zich bij zijn werkgever. Zijn partner heeft koorts, zegt hij en daarom volgt hij overheidsadvies op en blijft hij thuis.

De werkgever vindt het wel erg toevallig dit precies op de dag gebeurt waarvoor de werknemer een verlofaanvraag had gedaan die is afgewezen. De werkgever houdt twee wachtdagen in en betaalt in de periode daarna minder loon uit.

Maar de rechter oordeelt dat de werknemer niet ziek was; hij kon alleen niet werken vanwege een door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregel. De werkgever kon daarom geen wachtdagen inhouden en had het volledige loon moeten doorbetalen. De werknemer had zich beschikbaar voor werk gehouden. Dat thuiswerken niet mogelijk was omdat het beroep dat niet toeliet, valt niet in de risicosfeer van de werknemer, aldus de rechter.

Het uitgangspunt is dat de werknemer recht heeft op loon, ook al hij niet werkt. Alleen als het niet-werken toe te rekenen is aan de werknemer, kan er eventueel geen of minder loon worden uitbetaald. De bewijslast ligt dan bij de werkgever. Het simpele verweer in deze zaak, dat de werkgever het verhaal van de werknemer niet geloofde, is daarvoor onvoldoende.

Wil je de uitspraak lezen: ECLI:NL:RBLIM:2020:4465, 23 juni 2020 (kort geding)