Vanaf 1 januari 2015 heeft elke werkgever de plicht om de werknemer met een tijdelijk contract uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk te laten weten of hij het contract gaat verlengen, en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is de zogenaamde aanzegplicht.

De werkgever had aan de werknemer een Whatsapp gestuurd waaruit duidelijk bleek dat het tijdelijke contract niet zou worden verlengd. De werknemer ontkende dat de werkgever schriftelijk had aangezegd. In dit geval had de werknemer, eveneens per Whatsapp, gereageerd op het bericht (de aanzegging) van de werkgever.

De kantonrechter vond dat de aanzegging per Whatsapp heel duidelijk was en leidde uit het feit dat de werknemer daarop had gereageerd af dat hij die aanzegging ook had ontvangen, waardoor, zo stelde de kantonrechter, de werkgever aan de wettelijk eis van schriftelijke aanzegging had voldaan.

Tip voor de werkgever ( en de werknemer)

Als het niet anders kan dan is zo’n aanzegging per Whatsapp dus mogelijk, maar voor het slagen daarvan bent u afhankelijk van de reactie van de werknemer. Het blijft dan ook aan te bevelen de aanzegging (ook) per brief (aangetekend en per gewone post) te verzenden.

Het ligt voor de hand hoe de werknemer moet reageren op zo’n Whatsapp.