Het antwoord is: JA.

De werkgever heeft het recht instructies te geven, dat volgt uit de wet, er is immers een gezagsverhouding.
Ook is hij verplicht een veilige werkplek te creƫren. Als de werkgever van mening is dat het dragen van een mondkapje bijdraagt aan de veiligheid van de werkomgeving dan is het hem toegestaan dit aan de werknemers op te leggen.
Mocht een werknemer dat echt niet willen, dan is het nodig te vragen waarom; er kan immers een medische reden zijn. Maar de mening: ik vind dat het niet helpt, gaat niet op voor wat betreft de werkplek!

Mag de werkgever maatregelen treffen als de werknemer blijft weigeren:
JA, maar vraag daarover altijd eerst advies aan de arbeidsrechtjurist want je moet daarbij ook altijd de redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

#mondkapjes#verplichtingwerkgever#verplichtingwerknemer#corona
#arbeidsrechtjurist