Hoewel aan de inhoud van deze webblog/website grote zorg is besteed, aanvaardt Arbeidsrecht Van der Stam geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
Deze webblog/website is niet bedoeld, en zo dient zij ook niet te worden beschouwd, als juridisch advies van welke aard dan ook. Een juridisch advies is immers op maat gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval en gebaseerd op wetgeving en rechtspraak die continue aan verandering onderhevig is. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze webblog/website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig of juist is dan wel dat weergegeven meningen of standpunten correct zijn. De informatie op deze webblog/website kan op elk moment door ons worden gewijzigd, Arbeidsrecht Van der Stam is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.
Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Arbeidsrecht Van der Stam van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald met in begrip van het eigen risico. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden kosteloos toegezonden.

Arbeidsrecht Van der Stam kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze webblog/website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Arbeidsrecht Van der Stam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze webblog/website wordt verstrekt. Alvorens U naar aanleiding van de informatie op deze webblog/website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, adviseren wij u contact op te nemen met Arbeidsrecht Van der Stam.

Het is toegestaan om de inhoud van de webblog/website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden, MITS sprake is van naamsvermelding (van auteur en Arbeidsrecht Van der Stam), het werk niet voor commerciƫle doeleinden wordt gebruikt, en het werk niet wordt aangepast of anderszins bewerkt. In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de webblog/website te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat Arbeidsrecht Van der Stam daarvoor haar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.