Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Posted on 04 sep 2015

Aanzegplicht.
De werkgever dient de werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van het contract een brief te sturen waarin hij aangeeft of het contract wordt verlengd, en als dat het geval is, wat dan de voorwaarden zijn. Dit geldt NIET voor een contract korter dan zes maanden.

Tips aan werkgevers:

  • Agendeer het einde van het contract circa twee maanden voor de einddatum, dan is er voldoende tijd om na te denken, te evalueren, te bespreken en het op papier te zetten;
  • Overhandig de aanzeggingsbrief aan de werknemer zodat er geen discussie kan ontstaan over de vraag of de aanzegging de werknemer heeft bereikt en laat de werknemer voor ontvangst tekenen.
Lees meer

1 Juli 2015 : De Wet Werk en Zekerheid IS IN WERKING!

Posted on 01 jul 2015

Vandaag is het dan zover: De Wet Werk en Zekerheid is in werking!

Ik zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht is volledig veranderd. Vanaf vandaag geldt: wordt ontslag gevraagd om bedrijfseconomische redenen, of na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, dan loopt deze procedure bij het UWV. Zijn er andere redenen voor ontslag, meer gelegen in de persoon van de werknemer, dan loopt deze procedure via de kantonrechter. Er is in veel gevallen hoger beroep mogelijk, wat geheel nieuw is.

Lees meer

De Wet Werk en Zekerheid

Posted on 29 okt 2014

Samenvatting van een aantal onderwerpen met de invoeringsdata op een rij.

Per 1 januari 2015

Aanzegtermijn
De aanzegtermijn bij alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer, gaat in op 1 januari 2015.

Bij tijdelijke contracten met een duur van 6 maanden of langer moet de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat het contract afloopt schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. De werkgever hoeft niet te motiveren waarom het contract niet wordt verlengd.

Indien de werkgever dit achterwege laat, moet hij de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan een maandloon. Dit geldt ook als het contract wordt voortgezet. Indien de werkgever te laat is geldt een vergoeding naar rato! Dus, als de werkgever twee weken vóór afloop van het contract aanzegt is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan twee weken loon.

Lees meer

Collectief ontslag / Sociaal Plan

Posted on 06 sep 2012

Op dit moment zijn collectieve ontslagen aan de orde van de dag. Dit leidt meestal tot het opstellen van een Sociaal Plan. Indien er uiteindelijk geen overeenstemming is bereikt met de betrokken vakbonden over het Sociaal Plan, dan wordt een Sociaal Plan vaak eenzijdig door de werkgever ” vastgesteld”.

Let op want de kantonrechters hebben samen afgesproken dat aan een dergelijk Sociaal Plan geen doorslaggevend gewicht wordt toegekend!

Voor werknemers betekent dit dat zij indien zij het niet eens zijn met de toepassing van het eenzijdig vastgesteld Sociaal Plan, naar de kantonrechter kunnen stappen om hun zaak te bepleiten.

De kantonrechter oordeelt dan alsof er geen Sociaal Plan is en komt zodoende  veelal toe aan toepassing van de kantonrechtersformule.

Of de kantonrechterformule van toepassing is en vooral, met welke correctiefactor, is afhankelijk van vele individuele omstandigheden. Het is echter belangrijk te weten dat je als werknemer niet klakkeloos met een voorstel gebaseerd op zo’n eenzijdig vastgesteld Sociaal Plan hoeft in te stemmen.

 

Lees meer