Ziek melden als je stevig hoest?

Posted on 16 Sep 2020

Ziek melden als je stevig hoest?

Als je aan je werkgever doorgeeft dat je thuisblijft met verkoudheidsklachten vanwege het RIVM-advies, is dit dan aan te merken als een ziekmelding?

Volgens de rechter wel.

Een werknemer liet zijn werkgever weten dat hij zware hoestklachten en keelpijn had, en zijn vrouw en kinderen koorts en ergere klachten. Hij gaf aan dat het hem, gezien het RIVM-advies, het beste leek om thuis te blijven.

Zijn werkgever probeerde hem na twee weken te bereiken omdat hij wilde dat de werknemer weer aan het werk ging.
De werknemer vroeg om inschakeling van bedrijfsarts omdat hij nog steeds ziek was.

De werkgever vond dat de werknemer na twee weken thuis-quarantaine ongeoorloofd wegbleef en zette het salaris stop.

Onterecht, oordeelde de rechter in kort geding. De melding van de werknemer was een ziekmelding. Bij twijfel aan de ziekmelding had de werkgever de bedrijfsarts in moeten schakelen. Daar heeft de werknemer ook om gevraagd.

Wil je de uitspraak lezen: ECLI:NL:RBROT:2020:5902

 

Lees meer

Recht op loon tijdens familie-quarantaine?

Posted on 16 Sep 2020

Recht op loon tijdens familie-quarantaine

Kort nadat een werknemer en zijn partner zijn in contact geweest met iemand met griepverschijnselen, meldt de werknemer zich bij zijn werkgever. Zijn partner heeft koorts, zegt hij en daarom volgt hij overheidsadvies op en blijft hij thuis.

De werkgever vindt het wel erg toevallig dit precies op de dag gebeurt waarvoor de werknemer een verlofaanvraag had gedaan die is afgewezen. De werkgever houdt twee wachtdagen in en betaalt in de periode daarna minder loon uit.

Maar de rechter oordeelt dat de werknemer niet ziek was; hij kon alleen niet werken vanwege een door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregel. De werkgever kon daarom geen wachtdagen inhouden en had het volledige loon moeten doorbetalen. De werknemer had zich beschikbaar voor werk gehouden. Dat thuiswerken niet mogelijk was omdat het beroep dat niet toeliet, valt niet in de risicosfeer van de werknemer, aldus de rechter.

Het uitgangspunt is dat de werknemer recht heeft op loon, ook al hij niet werkt. Alleen als het niet-werken toe te rekenen is aan de werknemer, kan er eventueel geen of minder loon worden uitbetaald. De bewijslast ligt dan bij de werkgever. Het simpele verweer in deze zaak, dat de werkgever het verhaal van de werknemer niet geloofde, is daarvoor onvoldoende.

Wil je de uitspraak lezen: ECLI:NL:RBLIM:2020:4465, 23 juni 2020 (kort geding)

Lees meer

Vakantie in corona tijd

Posted on 14 Jul 2020

De hoofdregel is:
geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer ligt van de werknemer. 

Wijs uw werknemers SCHIFTELIJK op de consequenties die u als werkgever verbindt aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of oranje.

Bijvoorbeeld: 2 weken quarantaine = geen recht op loon (tenzij er thuis wordt gewerkt)
Lock down = vakantiedagen opmaken en daarna onbetaald verlof

De werknemer die er dus bewust voor kiest (en dus een risico neemt) om op vakantie te gaan naar een land met code geel of oranje weet dan wat de consequenties zijn.

Kan werkgever de werknemer verbieden om naar het buitenland te reizen?

Als door het ministerie van Buitenlandse zaken wordt geadviseerd om niet te reizen naar een met corona besmet gebied, dan mag een werkgever van de werknemer verlangen dat hij privé die reis niet maakt. Hoewel een eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag niet zomaar mag worden ingetrokken door de werkgever, mag hij dat wel doen in uitzonderlijke situaties. Oftewel, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. In dit geval kan een werkgever zijn zwaarwegende bedrijfsbelang vinden in zijn belang dat de werknemer niet besmet raakt met alle gevolgen van dien.

 

 

Lees meer