Onder (tijds)druk contract tekenen

Posted on 12 Sep 2016

Ik hoor erg vaak dat een werknemer onder (tijds)druk is gezet om een contract of vaststellingsovereenkomst te tekenen. Snel, snel want…. en dan is er altijd wel een reden. Zeker, soms is tekenen voor een zekere datum van groot belang. Maar nooit mag dit aanleiding zijn iets te tekenen waarvan je niet zeker weet welke gevolgen het voor je heeft. Hoeveel druk er ook wordt uitgeoefend; je hebt altijd de tijd een specialist te raadplegen. Ik ben 24/7 juist voor dit soort kwesties bereikbaar.

Lees meer

Vrije keuze arbeidsrechtspecialist op kosten van rechtsbijstandverzekeraar

Posted on 24 Apr 2016

Heeft u als werkgever of werknemer een rechtsbijstandverzekering?

Is er sprake van ontslagprocedure bij het UWV?

Is het nodig dat er, bijvoorbeeld wegens disfunctioneren, geprocedeerd gaat worden bij de kantonrechter?

Dan mag u ervoor kiezen om uw zaak door mij te laten behandelen op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar! U bent dus niet meer verplicht uw belangen te laten behartigen door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar. Verzet u daar dan ook tegen en stel gewoon uw eigen vertrouwde juridisch adviseur  voor.

Wat zijn de voordelen: geen wachttijden maar direct persoonlijk contact met een zeer ervaren arbeidsrechtspecialist.

Lees meer

(na zwangerschap) minder werken?

Posted on 08 Mar 2016

Veel mensen willen (na de zwangerschap, of om andere redenen) minder werken en dan het liefst op de uren dat het hun het best uitkomt. Is de werkgever verplicht daar gehoor aan te geven?

Lees meer

Kosten in mindering op transitievergoeding

Posted on 16 Nov 2015

De Transitievergoeding

Op basis van de Wet Werk en Zekerheid moet u als werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen, indien op uw initiatief de arbeidsovereenkomst eindigt en deze 2 jaar of meer heeft geduurd. Dit geldt dus ook als er een einde komt aan een tijdelijk contract dat 2 jaar of langer heeft geduurd.

 

De transitievergoeding is NIET verschuldigd (= geen uitputtende opgave):

  • als het ontslag komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • als de werknemer de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • bij faillissement/surseance van betaling van werkgever;
  • als in de toepasselijke cao een gelijkwaardige voorziening staat;
Lees meer

Per Whatsapp aanzeggen dat een tijdelijk contract eindigt: mag!

Posted on 22 Oct 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft elke werkgever de plicht om de werknemer met een tijdelijk contract uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk te laten weten of hij het contract gaat verlengen, en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is de zogenaamde aanzegplicht.

De werkgever had aan de werknemer een Whatsapp gestuurd waaruit duidelijk bleek dat het tijdelijke contract niet zou worden verlengd. De werknemer ontkende dat de werkgever schriftelijk had aangezegd. In dit geval had de werknemer, eveneens per Whatsapp, gereageerd op het bericht (de aanzegging) van de werkgever.

De kantonrechter vond dat de aanzegging per Whatsapp heel duidelijk was en leidde uit het feit dat de werknemer daarop had gereageerd af dat hij die aanzegging ook had ontvangen, waardoor, zo stelde de kantonrechter, de werkgever aan de wettelijk eis van schriftelijke aanzegging had voldaan.

Lees meer