Opzegtermijn belangrijk bij VSO (vaststellingsovereenkomst)

In deze tijd moeten noodgedwongen veel contracten worden beƫindigd. Gelukkig gaat dat vaak in goed overleg d.m.v. een VSO (vaststellingsovereenkomst). Een model VSO is op het internet beschikbaar en ik merk dat er veel wordt geknipt en geplakt. Ik wil toch waarschuwen; laat het aan een juridisch adviseur (en niet de accountant) over! Vandaag weer een werknemer aan de telefoon: ze krijgt gedurende de 1ste maand werkloosheid geen WW-uitkering. Wat blijkt; de werkgever heeft (bewust of onbewust) niet de juiste opzegtermijn in acht genomen. Door het UWV wordt dit als een benadelingshandeling gezien; de werknemer moet immers eerder een beroep doen op de WW dan nodig is (zij had haar recht moeten doen gelden) en wordt daarvoor gestraft in de vorm van een korting. Werknemer en werkgever laat u vooraf juridisch bijstaan; dit is niet heel kostbaar!

Vooropgesteld: de datum van ondertekening v.d. VSO is bepalend.

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt 1 maand. Een langere opzegtermijn is slechts mogelijk als de toepasselijke CAO dit aangeeft of door een bepaling in het contract.
Wil een werkgever een langere opzegtermijn dan mag dat alleen als hij in het contract vermeldt dat zijn opzegtermijn het dubbele is als die van de werknemer. De opzegtermijn van de werknemer mag overigens nooit langer zijn dan 6 maanden. Vermeld de werkgever dit niet of niet goed, dan geldt voor de werknemer de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Bij een dienstverband korter dan 5 jaar bedraagt deze 1 maand, bij een dienstverband tussen 5 en 10 jaar bedraagt deze 2 maanden, tussen 10 en 15 jaar is deze 3 maanden en bij een dienstverband langer dan 15 jaar bedraagt de opzegtermijn 4 maanden. 
Als gebruik wordt gemaakt van een VSO, een initiatief van de werkgever, dan moeten dus deze termijnen in acht worden genomen.

#vaststellingsovereenkomst
#VSO#opzegtermijn
#strafkorting WW#juridischadviseur
#werkgever#werknemer
#eindearbeidsovereenkomst#arbeidsrechtjurist
#specialistarbeidsrecht