Aanzegplicht.
De werkgever dient de werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van het contract een brief te sturen waarin hij aangeeft of het contract wordt verlengd, en als dat het geval is, wat dan de voorwaarden zijn. Dit geldt NIET voor een contract korter dan zes maanden.

Tips aan werkgevers:

  • Agendeer het einde van het contract circa twee maanden voor de einddatum, dan is er voldoende tijd om na te denken, te evalueren, te bespreken en het op papier te zetten;
  • Overhandig de aanzeggingsbrief aan de werknemer zodat er geen discussie kan ontstaan over de vraag of de aanzegging de werknemer heeft bereikt en laat de werknemer voor ontvangst tekenen.

Tips aan werknemers:

  • Als de werkgever niet op tijd is dan heeft de werknemer recht op een vergoeding en die vergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat heeft aangezegd. Het contract eindigt wel.
  • De werknemer moet binnen 3 maanden na het moment waarop de aanzegplicht ontstond, dus 1 maand voor de einddatum van het contract, de boete opeisen van de werkgever;
  • Betaalt de werkgever niet dan moet de werknemer binnen twee maanden na het eind van het contract een verzoek indienen bij de rechter. Na deze termijn vervalt dit recht.

disclaimer