Vandaag is het dan zover: De Wet Werk en Zekerheid is in werking!

Ik zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht is volledig veranderd. Vanaf vandaag geldt: wordt ontslag gevraagd om bedrijfseconomische redenen, of na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, dan loopt deze procedure bij het UWV. Zijn er andere redenen voor ontslag, meer gelegen in de persoon van de werknemer, dan loopt deze procedure via de kantonrechter. Er is in veel gevallen hoger beroep mogelijk, wat geheel nieuw is.

De ketenregeling (opvolging van meerdere contracten voor bepaalde tijd) Vanaf vandaag geldt dat een werknemer al na 2 jaar recht heeft op een vast contract; vroeger was dat na 3 jaar. Zit er een onderbreking van 6 maanden (en 1 dag) tussen 2 contracten, dan begint de telling (de keten) opnieuw.

De vaststellingsovereenkomst (ook wel: beëindigingsovereenkomst)
Maken werkgever en werknemer afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst dan wordt dit veelal vastgelegd in een zogenaamde “vaststellingsovereenkomst”. Vanaf vandaag heeft de werknemer 14 dagen bedenktijd. Hij kan de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen eenzijdig zonder opgaaf van redenen annuleren. De werkgever heeft vanaf vandaag de plicht de werknemer schriftelijk op deze bedenktijd te wijzen. Doet hij dat niet dan wordt de bedenktijd 3 weken!

De Transitievergoeding (vroeger genaamd: ontslagvergoeding of schadeloosstelling)
Bij ontslag na 2 jaar dienstverband, of dit is op basis van een tijdelijk of vast contract, heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding. Vroeger werd de vergoeding vastgesteld op basis van de alom bekende “kantonrechtersformule”. De berekening daarvan ligt vast in de wet en is niet eenvoudig. De transitievergoeding komt over het algemeen op een lager bedrag uit dan de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

De scholingsplicht
De werkgever is vanaf vandaag verplicht om zijn werknemers cursussen en opleidingen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de juiste uitoefening van zijn functie.

Er is over elke wetswijziging heel veel meer te zeggen; de WWZ is namelijk alles behalve simpel. Ik zal u blijven informeren op mijn website, maar voor vragen: linda@arbeidsrechtvanderstam.nl / 06 1662 1559

HEBT U NU MET ONTSLAG TE MAKEN ( werkgever of werknemer): VRAAG DAN ALTIJD JURIDISCH ADVIES.